facebook

Hainn Saillte - barnas vandreutstilling

”Hainn Saillte” er navnet på barnas vandreutstilling som har vært på en 9 måneder lang turné i Salten. Det er ikke dagligdags at det produseres en så stor utstilling basert på elevarbeider i Nord-Norge. I hvert fall ikke at det gjøres innenfor profesjonelle rammer og som en vandreutstilling. I Salten har vi gjort nettopp det, og resultatet ble en fargerik og flott utstilling. Har du scene, lyd og lys kan du lage presentasjon av elevarbeider innen musikk, dans eller teater. Disse kunstfagene har flere likheter og kan lett settes sammen og være likeverdige i forestillinger.

Vandreutstilling består av ca. 80 elevarbeider som barn og unge i alderen 6-16 år fra Salten har produsert. Arbeidene er skapt på workshops i kulturskolen eller som DKS-prosjekt i skolen, og er både individuelle- og gruppearbeid. Ni Saltenkommuner har deltatt i prosjektet. Utstillingen er produsert innenfor "profesjonelle rammer", og har i løpet av 2009/2010 vandret i alle kommunene i Salten.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Norsk

Muntlige tekster

 • Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesning, rollespill og dramatisering tilpasset ulike mottakere.

 

Sammensatte tekster

 • Lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy (5. – 7. trinn)


 

Samfunnsfag

Geografi

 • Bruke bilete, film og andre kjelder for å fortelje om viktige landskap og landskapsformer i Noreg (1. – 4. trinn).
 • Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis (5. – 7. trinn)


Historie

 • Skape forteljingar om menneske i fortida, og slik vise korleis rammer og verdiar i samfunnet påverker tankar og handlingar (8 – 10)

 

Kunst og håndverk

Arkitektur

 • Beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med nasjonale og internasjonale stilretninger (5 – 7)
 • Forklare hvordan klima, kultur og samfunnsforhold påvirker bygningers konstruksjon, valg av materialer, form, uttrykk og symbolfunksjon (8 – 10)

 

Design

 • Bruke formelementer fra ulike kulturer i utforming av gjenstander med dekorative elementer (5 – 7)

 

Visuell kommunikasjon

 • Bruke ulike grafiske teknikker i eget arbeid
 • Fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt (5 – 7)
 • Visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer (3 – 4)

 

Norsk:
Muntlige tekster: • Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende
opplesning, rollespill og dramatisering tilpasset ulike mottakere.
Sammensatte tekster: • Lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte
skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale
verktøy (5. – 7. trinn)
Samfunnsfag:
Geografi • Bruke bilete, film og andre kjelder for å fortelje om viktige
landskap og landskapsformer i Noreg (1. – 4. trinn)
• Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar,
busetnad og levevis (5. – 7. trinn)
Historie: • Skape forteljingar om menneske i fortida, og slik vise korleis
rammer og verdiar i samfunnet påverker tankar og handlingar (8
– 10)
Kunst og håndverk:
Arkitektur • Beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne
med nasjonale og internasjonale stilretninger (5 – 7)
• Forklare hvordan klima, kultur og samfunnsforhold påvirker
bygningers konstruksjon, valg av materialer, form, uttrykk og
symbolfunksjon (8 – 10)
Design • Bruke formelementer fra ulike kulturer i utforming av gjenstander
med dekorative elementer (5 – 7)
Visuell kommunikasjon • Bruke ulike grafiske teknikker i eget arbeid
• Fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk
av motiv og utsnitt (5 – 7)
• Visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og
materialer (3 – 4)

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: