facebook

Mitt blikk - Fotoworkshop med flyktninger og lokal ungdom

Bodø Røde Kors og Kunst og kultursenteret gjennomførte i forbindelse med tv-aksjonen 2016 et fotoprosjekt rettet mot enslige mindreårige flyktninger og lokal ungdom. Prosjektet fikk tittelen Mitt blikk på Bodø og ble innledet med en fotoworkshop ved Tverlandet enslige mindreårige mottak på Mørkved.

Dette støttemateriellet/artikkelen beskriver gjennomføringen av prosjektet og hvorfor det ble startet opp. Kanskje kan den gi andre aktører som skoler, flyktningemottak, bibliotek eller kultursentre ideer til hvordan man kan jobbe med å skape felles møteplasser for flyktninger og lokal ungdom? Det gir også en enkel innføring i arbeid med foto og ungdom.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Støttemateriellet er i utgangspunktet ikke forankret i læreplaner og kompetansemål siden prosjektet ble gjennomført utenfor skoletid. Likevel anbefales det å jobbe med dette i både ungdomsskole og i videregående skole. Du finner derfor link til læreplaner i punktet med fagstoff i vedlegget

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: