facebook
Elev i arbeid

Sånn va luggan laga

Lugga, eller lugger, var i gamle dager et vanlig fottøy fra Trøndelag og nordover. Gjennom arbeidet med et tradisjonelt fottøy som lugger vil elevene i dette undervisningsopplegget kunne gjøre seg gode refleksjoner over hvordan oppfinnsomhet og skaperkraft gjennom tidene har bidratt til å endre levekår og livsinnhold, og på hvilke historiske vilkår dette har skjedd. Hvem som brukte lugger, hvorfor de ble laget på denne måten, hvilken plass luggene har hatt frem til i dag kan være spørsmål som kan bidra til å plassere luggene i et kulturarvperspektiv. Det praktiske arbeidet med å tilvirke luggene gir elevene mulighet til å øve opp ferdigheter og teknikker, og finne egne løsninger på de utfordringene som dukker opp underveis.

Dette prosjektet egner seg spesielt godt til bruk i undervisningen i valgfaget levande kulturarv på ungdomstrinnet, men kan også anvendes i kunst og handverk på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Undervisningen kan i tillegg vinkles tverrfaglig ved å knytte til seg fagene musikk, matematikk og norsk.

Undervisningsopplegget kan også knyttes til arbeid med samisk handverk, duodji.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

LEVANDE KULTURARV

Utforsking

 • Finne fram eksempel på lokal kunst, kultur og tradisjonar og vise til utvikling over tid
 • Tileigne seg enkle ferdigheiter og teknikkar ut frå kunnskap om kunst, kultur og tradisjonar

 Formidling

 • Formidle kunst, kultur og tradisjonar på aktuelle arenaer ved å bruke varierte uttrykksformer

 • Skape og vise fram eigne uttrykk eller produkt baserte på kunnskap om kunst, kultur og tradisjon

 KUNST OG HÅNDVERK

Kompetansemål etter 7. årstrinn

Design

 • Lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon

 • Bruke formelementer fra ulike kulturer i utforming av gjenstander med dekorative elementer

 • Benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider

 • Bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en formgivingsprosess

 • Bruke ulike sammenføyningsteknikker i harde og myke materialer

 Kompetansemål etter 10. årstrinn

Design

 • Designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon

 • Beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare

 • Skape klær og drøfte mote, pris og kvalitet i et forbrukerperspektiv

 • Samtale om hvordan urfolk og andre kulturer har påvirket og inspirert ulike designuttrykk

 • Beskrive livsløpet til et produkt og vurdere konsekvenser for bærekraftig utvikling, miljø og verdiskaping

 • Lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eget håndverk

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: