facebook
freegreatpicture.com

Lysproduksjon

I dette undervisningsopplegget for produksjon av varer og tjenester kan lærere og elever hente konkrete planer, inspirasjon eller nyttige tips til elevbedrift innen lysproduksjon.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Produksjon

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • planleggje, produsere, marknadsføre og tilby ei vare eller teneste til ei definert målgruppe

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: