facebook

Edvard Munch

Edvard Munch har vært tema gjennom hele bhg.året.Hans liv og bilder.Hver måned har vi tatt for oss et nytt bilde som vi har gjort oss kjent med.Vi har deltatt i 2 prosj. gjennom "tante Karen" i Fr.stad, som har storsatsing frem mot Munch`s 150-årsmark.i 2013.Barna var med å skape bildene,med vernissaje og utstilling for publikum.Det ene bildet vårt har nå blitt logo for hele tante Karenprosjektet.Vi er veldig stolte.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Prosjektet forankres i rammeplanens punkt 3.3 Kunst, kultur og kreativitet. Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne erfaringer. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenking og kommunikasjon.  

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: