facebook
Tegne edderkopper

Hodefoting - er du menneske eller edderkopp?

Vi ville ha et prosjekt forankret i noe barna viste interesse for, og legge vekt på at barna selv skulle være styrende innenfor de rammene vi måtte sette, og med mulighet til å lede prosjektet i ulike retninger. Valget falt dermed på tema edderkopper. Dette var «stort» blant barna i barnehagen! I tillegg ønsket vi voksne å integrere hodefotingen, som er det første gjenkjennelige figurlige menneske-uttrykket som barn tegner, i prosjektet. Det er flere likheter mellom edderkoppen og hodefotingen, med sitt uttrykk der føtter/hode/kropp er godt vevd sammen. Kombinasjonen av de to ble arbeidstittelen vår. For å bevare det som kom ut av prosjektet, for de involverte barna, og for andre senere, besluttet vi at prosjektet skulle munne i bokform. Når handlingen i boken var lagt ville vi åpne for videre fantasi der barna fikk være med og lage en tilhørende animasjonsfilm. Vi samarbeidet med illustratør Birgitta Sondresen.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Rammeplanen Del 1: 1.5: Ledesnoren har vært å møte barna ved å ta utgangspunkt i deres uttrykk, og gi dem anerkjennelse for dette. For opplevelsen av reell medvirkning ble deres innspill tatt på alvor, notert og brukt som drivkraft i prosjektet. 

Del 2: 2.5: Barnehagens oppgave er å sørge for at barn får positive erfaringer med å bruke språket i kommunikasjon, og anvende dette til å gi uttrykk for egne tanker. Felles opplevelse av noe gir mulighet for kommunikasjon. I prosjektet inviterte vi barna til samtaler ved å stille spørsmål, vi loggførte svarene og tankene de kom med. Disse ble så tekst i boken.

Del 3: 3.1: Ved å gi varierte erfaringer ville vi gi barna mulighet til et godt muntlig språk. Godt forhold til tekst og bilde ble brukt som kilde til estetiske opplevelser og inspirasjon til fabulering.

Del 3: 3.3: Barna skapte noe sammen. Det ga innblikk i ytringsformene billedkunst/språk/litteratur/design/film.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: