facebook
Foto: Jan Inge Haga

TEKNOLOGI OG FORMIDLING

For å sette opp en forestilling kreves mye kompetanse, både når det gjelder det å skulle formidle noe fra scenen, og i forhold til alt det produksjonstekniske rundt.

Time kulturskule ønsket å bygge opp denne kompetansen hos elevene, slik at de selv kunne ha mest mulig innflytelse på sine egne produksjoner.  Dette resulterte i to nye valgfag ved kulturskolen, fagene ”Teknologi” og ”Formidling”. Undervisningsperioden ble avsluttet med en stor tverrfaglig forestilling produsert av og med elever fra 10. trinn. De nye fagene skulle skaffe elevene innsikt i og praktisk erfaring med det å skape og gjennomføre en tverrfaglig forestilling basert på skapende skriving, musikk, dans og drama. Elevene skulle bli i stand til å delta i alle faser av dette arbeidet. De skulle få basiskunnskap i nødvendig bruk av teknologi for lyd og lys, samt teknikker og strategier for god scenisk framføring.

Dette er et av de 12 kulturskoleprosjektene som i 2011 ble valgt av Utdanningsdirektoratet som prosjekter med nasjonal overføringsverdi. Prosjektene var rettet mot samarbeid mellom kulturskolen og grunnskolen eller kulturskolen og SFO. Prosjektene hadde  som mål å prøve ut nye aktiviteter og tverrfaglige prosjekter, og var et  ledd i styrkingen av kulturskolen som lokalt ressurssenter.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: