facebook
Foto: Lena Knutli. Barn i aktivitet

Sirkus med førskolebarna

Sirkus er Brundalen barnehager sin satsning for de eldste barna i barnehagen. Et prosjekt av, med og for barn. Deres måte å jobbe med sirkus på er fra lekpregete aktiviteter til å løfte leken opp på scenen. Sirkus er et sted hvor barn kan få oppleve mestring, glede og felles opplevelser. Gjennom sirkus ønsker de å gi barna felles kulturopplevelser og mestringsfølelse ut i fra egne forutsetninger. Før skolestart er det viktig at barna har gode forutsetninger for å ha mot til å prøve nye ting. Når barna deltar på sirkus får de nye utfordringer.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kropp, bevegelse, mat og helse

Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. (…) Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt (s.49).

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre. (…) Personalet skal motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer (s.51-52).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: