facebook
Foto: Lena Knutli. Barna i aktivitet

Sirkus med førskolebarna i samarbeid med kulturskolen

Sirkus er vår satsning i forhold til de eldste barna i barnehagen. Et prosjekt av, med og for barn. Vår måte å jobbe med sirkus på er fra lekpregete aktiviteter til å løfte leken opp på scenen. Denne måten å jobbe på ønsket vi i dette prosjektet å fortsette med sammen med kulturskolen.Sirkus er et sted hvor barn kan få oppleve mestring, glede og felles opplevelser. Gjennom sirkus ønsker vi å gi barna felles kulturopplevelser og mestringsfølelse ut i fra egne forutsetninger.Før skolestart er det viktig at barna har gode forutsetninger for å ha mot til å prøve nye ting.Når barna deltar på sirkus får de nye utfordringer. Øvelser som balansering, sjonglering, dans og akrobatikk. Samtidig som de får erfaring med å vente på tur, samarbeide, ta imot felles beskjeder, forholde seg til en større gruppe og utfordre seg selv. Resultatet av sirkustreninga blir en flott forestilling som framføres som en avslutning på barnehagetiden. Det er med stolthet barna viser fram det de kan for andre barn og foreldre.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

I barnehagens samfunnsmandat står det: «Barnehagen skal styrke barns muligheter for læring og aktiv deltakelse i et fellesskap med jevnaldrende.»Under fagområdet kunst, kultur og kreativitet står det:«Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet.Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon.»

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: