facebook
Nye spor på gamle stier

Nye spor på gamle stier

Prosjektet "Nye spor på gamle stier" er en vandring med 0-3årsgruppa i kunst og kultur i nærmiljøet. Barna er i vandringen, og med sine egne kunstuttrykk, med på å sette sine spor i et nærmiljø som kan by på mye kunst og kultur.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Prosjektet er knyttet opp til disse kompetansemålene i Rammeplanen:
Kunst, kultur og kreativitet
• Barna skal få oppleve profesjonell kunst og selv få uttrykke seg estetisk.
• Kunst- og kulturopplevelser skal skape samhørighet
• Utvikle kreativitet og fantasi
Nærmiljø og samfunn
• Barna skal få kjennskap til nærmiljøets historie
• Vi benytter oss av de ressurser som er i lokalsamfunnet i prosjektet.

Dette er også forankret i vår årsplan

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: