facebook
Nye spor på gamle stier

Nye spor på gamle stier

Prosjektet "Nye spor på gamle stier" er en vandring med 0-3årsgruppa i kunst og kultur i nærmiljøet. Barna er, i vandringen og med sine egne kunstuttrykk, med på å sette sine spor i et nærmiljø som kan by på mye kunst og kultur.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker. I arbeid med fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering. Barnehagen må legge til rette for og videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk (s.51).

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Nærmiljø og samfunn

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt (og) blir kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner (s.56).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: