facebook
Foto som opphøyde konger

Jeg

Med utgangspunkt i Ludvik Eikaas' selvportretter og hans bilde JEG har barna brukt forskjellige kunstneriske uttrykk for å vise hvem de er og hvor de ser seg selv i verden. Barna har også jobbet sammen med kunstner Anne Knutsen i barnehagen, og filosofert rundt temaet "Hvem er opphøyde nok til å komme på et frimerke?" - inspirert av Eikaas' frimerkebilde. De har laget frimerker av seg selv, og til og med sendt brev til Kongen. 

Juryens bergunnelse

Barnehagen startet opp sitt prosjekt inspirert av selvportrettet ”Jeg” malt av kunstneren Ludvik Eikaas. Barna, personalet og en lokal kunstner fordyper seg i eksistensielle spørsmål gjennom bruk av drama, samtaler, forming og digitale media.

Juryen roser barnehagens metoder med å jobbe reflekterende og kreativt innen tema som berører barns identitet og selvfølelse. Samtalene tar utgangspunkt i det lokale og nære, men griper videre inn i det indre og allmenngyldige med spørsmål som ”Hvem er jeg i forhold til resten av verden?”. Barnehagen lager frimerker av barnas foto og selvportretter og spekulerer på kongens rolle som frimerkeobjekt. At barnehagen henvender seg til kongehuset for å få svar på sine filosofiske spørsmål, viser at personalet tar barnas engasjement og innlevelse på alvor.

Juryen vil også berømme Bergen kommune sin satsing på Den kulturelle Bæremeis. Ordningen gjør at Bergen utmerker seg innenfor arbeidet med kunst og kultur i barnehagen. Prosjektet ”Jeg” bekrefter også dette.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

 

Kapittel 4: Barns medvirkning 
Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på de måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Også de yngste barna (…) har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. Barnehagen må observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov. 
Med bakgrunn i Rammeplanen og dens understreking av viktigheten av barns medvirkning, har det vært et mål for oss at barna hele tiden er med og former prosjektet. Barna har hele tiden vært med i samtaler og prosesser - spesielt med filosofisk tilsnitt. Til og med de yngste ettåringene har laget sin egen fotoutstilling med bilder av hverandre sett fra sitt ståsted i livet.  
Rammeplanens fagområder er tydelig til stede i hele prosjektet. 

Kapittel 4: Barns medvirkning 

Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på de måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Også de yngste barna (…) har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. Barnehagen må observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov. 

Med bakgrunn i Rammeplanen og dens understreking av viktigheten av barns medvirkning, har det vært et mål for oss at barna hele tiden er med og former prosjektet. Barna har hele tiden vært med i samtaler og prosesser - spesielt med filosofisk tilsnitt. Til og med de yngste ettåringene har laget sin egen fotoutstilling med bilder av hverandre sett fra sitt ståsted i livet.

Rammeplanens fagområder er tydelig til stede i hele prosjektet. 

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: