facebook
Foto: Hilde Hermansen

DH Dekor på form

I dette opplegget er undervisningen særskilt tilrettelagt for en elev med IOP. Undervisningsopplegget er likevel aktuelt som inspirasjon for større eller mindre elevgrupper og kan med enkle grep tilpasses elever med helt andre behov.

Farge er en viktig del av opplegget. Enkel fargelære og begrepslæring gjennom praktisk erfaring er sentralt. Eleven veiledes i å velge, blande og bruke farger i ulike uttrykk. Eleven erfarer hvordan man ut fra ett enkelt bildeuttrykk kan skape dekor til ulike typer bruksgjenstander. I løpet av prosessen får eleven erfaringer med å stille ut sine produkter for salg. Gjennom direkte kundekontakt får eleven også tilbakemeldinger fra andre enn lærer på sitt arbeide. Skapende prosesser, variasjon, mestring og stolthet over eget skapende arbeid er grunnpilarer i opplegget.


Opplegget er utarbeidet av Anita Johansen, faglærer og spesialpedagog, ansatt ved Saltdal videregående skole.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Elevens læringsmål er forankret i kompetansemål for Vg1 design og håndverk, men med nødvendige justeringer i forhold til elevens forutsetninger.

Produksjon
Eleven skal kunne: 

* Bruke farger og formelementer i praktisk arbeid for å skape bestemte uttrykk i produkter.
* Eksperimentere målrettet med teknikker, form, farge, materialer og redskaper.

Læringsmålene er at eleven skal
*
lære enkel fargelære og fargeblanding
* lære noen få grunnleggende begreper
* oppleve og erfare veien fra ide til ferdig produkt
* produsere produkter
* oppleve glede og mestring ved egen produksjon

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: