facebook

Musikkskogen- aktiviteter i barnehagen for flyktninger og nyankomne

Dette er et prosjekt gjennomført av Bjerkhaug barnehage i Bodø. Ressursen er videreutviklet for å tilpasses barn som bor i asylmottak og nyankomne i barnehager. Prosjektet inneholder enkle instruksjoner, lett tilgjengelige redskaper og materiell, og kan gjennomføres som et kort prosjekt over et par timer, eller videreutvikles til å vare over flere uker. Opplegget er utviklet for å passe barn i alderen 3 til 6 år, men kan like gjerne gjennomføres med eldre barn.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk. (…)

Personalet skal (…) synliggjøre og skape estetiske dimensjoner i barnehagens inne- og uterom.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: