facebook

Musikkskogen- aktiviteter i barnehagen for flyktninger og nyankomne

Prosjektet inneholder enkle instruksjoner, lett tilgjengelige redskaper og materiell, og kan gjennomføres som et kort prosjekt over et par timer, eller videreutvikles til å vare over flere uker. Opplegget er utviklet for å passe barn i alderen 3 til 6 år, men kan like gjerne gjennomføres med eldre barn.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

3.3 Kunst, kultur og kreativitet

Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimen - tering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon (s. 36).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: