facebook
Det første møtet med høyballene, før de har fått på seg regntøyet.

Sjå, høyballan har på regnklær!

Et prosjekt om høyballer, hvor vi har fulgt en åker gjennom et helt barnehageår. Det som egentlig skulle bli en helt annen tur, endte opp med å bli et stort prosjekt med utgangspunkt i barnas interesse og undring. Vi ser gjennom dette prosjektet at høyballene for barna har vært et estetisk fenomen, som de har undret seg mye over. Det var tydelig at de frydet seg over å løpe på et stort jorde fylt med herlige, runde baller. De likte å ta på dem, sitte på dem, prøve å rulle dem, se at dyrene spiste dem, snakke om dem og gjøre disse inntrykkene om til sine egne uttrykk gjennom sang, leire og tegning. Dette har vært et prosjekt fylt med meningsskaping både for barn og voksne, hvor jordet for oss har blitt til en vakker skulpturpark, og hvor høyballene har blitt til kunstverk i en verden fylt med oppdagelse og undring. For de små barna som oppdager alt i verden for første gang, kan et jorde fylt med høyballer være like spennende som en kunstutstilling eller en skulpturpark er for oss voksne.

Juryens begrunnelse

I dette prosjektet let Brøset barnehage dei aller minste borna oppdage høyballar på eit jorde og lat dei undre seg, sanse og utforske rundballane over tid. Høyballar seiest ofte å vere stygge og forstyrrande i naturen. Juryen er derfor imponert over barnehagens evne til å sjå på desse objekta med nye blikk; borna får sjansen til å utforske forma, storleiken, lukt og utsjånaden til høyballane gjennom fysiske aktivitetar og sansing. Prosjektet blir forma undervegs og knytt til tema som kunst, forming, estetikk, lokalhistorie og nærmiljøkontakt. Dei vaksne ser på seg sjølv som medforskarar, medan borna er forskarar i sitt eige lokalmiljø. Juryen meiner Brøset barnehage viser korleis ei mogleg verd, fylt med kunnskap og undring opnar seg, berre vi er villige til å gripe augneblinken!

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (2006), sier at vi gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet i barnehagen, skal bidra til at barna utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidige måter og refleksjon over kultur, kunst og estetikk. Dette gjør at de styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk. For å nå disse målene har vi gjennom dette prosjektet oppmuntret og stimulert barna til å iaktta estetiske fenomener og detaljer i møte med natur og fysisk miljø. Gjennom kunstneriske uttrykksmåter, har vi gitt barna anledning til å bli kjent med tradisjoner innen kulturlandskap og kulturminner i lokalmiljøet og sørget for â få en estetisk dimensjon både i innhold og i det fysiske miljø. Prosjektet er også sterkt forankret i det rammeplanen sier om barns medvirkning, om at alle barn har rett til medvirkning i sin hverdag i barnehagen, og dette gjelder også de aller minste barna. Vi har gitt dem mulighet til dette ved å følge opp, og jobbe prosjektorientert med det barna har vært opptatt av og interessert seg for.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: