facebook

KDA Eleven som arkitekt – Skap et utemiljø med tegneprogrammet SketchUP

Dette undervisningsopplegget ble utarbeidet for Formgivingsfag med studiespesialisering vg3, design og arkitektur 3 ved Bodin videregående skole og maritime fagskole i 2014. Opplegget er deretter videreutviklet og tilpasset det nye utdanningsprogrammet kunst, design og arkitektur. 
Utarbeidet av: Adjunkt med tilleggsutdanning innen formgiving, kunst og håndverk Marte Henriksen i samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. 

I dette undervisningsopplegget skal elevene være arkitekter og ta del i utformingen av sine nærmiljø gjennom å beskrive og vurdere et valgt uteområde og designe nye sittemøbler til valgte sted i 3d programmet SketchUP.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Design og arkitektur 3 

Utforske og planlegge 3
Målet for opplæringen er at eleven skal kunne 
planlegge og gjennomførebrukerundersøkelser ved å anvende analoge og digitale verktøy


utarbeide en faglig presentasjon somgjennom tekst, skisser og bilder som visualiserer og forklarer prosess og forslag til løsning 

Design, produksjon, og presentasjon 3
Målet for opplæringa er at eleven skal kunne: 
planlegge og gjennomføre en designprosess med mål om å ivareta universell utforming og skape innovative løsninger

Design- og arkitekturhistorie 3
Målet for opplæringa er at eleven skal kunne:
vurdere ressursbruk, miljø og etikk i tilknytning til design, arkitektur og miljøutforming

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: