facebook
Prøvelapp fra 1940 Foto: Ingvard Bråten

Opp, ned og opp igjen : Gjenbruk og redesign i norsk skole

Høgskolelektor ved NLA Høgskolen Ingvard Bråten har på oppdrag fra KKS skrevet en forskningsbasert artikkel som setter gjenbruk og redesign inn i en historisk, miljømessig og global kontekst. Han ser på læreplanverket og viser blant annet hvordan faget har utviklet seg over tid og hvilke motiv som ligger til grunn for materialbruk og metoder.

Bråten har sammen med kollega Åse Kvalbein tidligere utgitt boka Ting på nytt: En gjenbruksdidaktikk, Fagbokforlaget, 2014

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Bråten tar for seg læreplanverket i et historiske perspektiv fra Normalplanen av 1939 og Forsøksplanen av 1960, til Mønsterplanen av 1987 og helt fram til dagenes læreplanverk - Kunnskapsløftet av 2006.

Artikkelen er nyttig bakgrunnsstoff for lærere som underviser i kunst og håndverk i grunnskolen, valgfaget design og redesign på ungdomstrinnet, design og håndverk og formgivingsfag i videregående opplæring.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: