facebook

Eget prosjekt

De kan støpe i betong, spikke, male, studere mønster eller lage plakat for en miljøkampanje, arbeide med «visual mending» eller prøve ut uvante materialkombinasjoner i knagger eller smykker. Elevene vurder muligheter for gjenbruk i alle ledd prosjektet og hvordan de kan begrense materialbruk og miljøbelastning når de arbeider i verkstedene.

Undervisningsopplegget er utarbeidet av Eva Lutnæs i samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Designprosess - eleven skal kunne:

  • bruke arbeidstegning, materialskisser eller digitale verktøy og designe en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukter
  • foreta bevisste valg av materialer og teknikker ut fra estetiske, funksjonelle, natur- og miljømessige hensyn og mulighet for gjenbruk
  • beskrive ulike løsningsalternativer

 

Produkt - eleven skal kunne:

  • bruke egnede teknikker, materialer og verktøy i produksjonen av en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukt
  • utveksle synspunkter om verdien av design og redesign i et miljø- og samfunnsperspektiv

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: