facebook

RØDHETTE - DRAMA I SPRÅKOPPLÆRINGA

Estetiske fag som utgangspunkt i fellesfagene i videregående skole

Ved AKSET kultur- og skolesamfunn skapes en pedagogisk plattform og en felles kulturprofil for hele det 13-årige grunnskoleløpet. Skole og kultur i kommunen samarbeider tett under ett og samme tak. Inderøy videregående skole er end el av AKSET, og her velger 2/3 av elevene utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama. Estetiske fag er et naturlig utgangspunkt i fellesfagene i den videregående skolen, og er samtidig et utgangspunkt for samarbeid mellom lærere og elever gjennom hele skoleløpet

I denne artikkelen forteller Siv Furunes, musikk- og språklektor med dramakompetanse ved Inderøy videregående skole, AKSET kultur- og oppvekstsenter, om et undervisningsopplegg som viser hvordan eleven kan oppleve helhet og sammenheng mellom fremmedspråk og programfaget drama (utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama). Hun forteller om et konkret samarbeid fra 2016 mellom lærere og elever fra videregående skole og mellomtrinnet.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Undervisningsopplegget viser hvordan man gjennom arbeid med drama samtidig kan jobbe med de grunnleggende ferdighetene i fremmedspråk.

Opplegget kan knyttes opp mot flere kompetansemål innen drama og fremmedspråk.

…………………………………………………………………………………………………………………

Fagområde: Drama, Fremmedspråk.

Opplæringsarena: Videregående opplæring og 5-7 trinn.

Kontaktperson: Rådgiver Elisabeth Misvær, Kunst- og kultursenteret

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: