facebook

Utstilling på Bygdetunet 2015

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

I Rammeplan for barnehager 2013, 3.3 kunst, kultur, kreativitet står det at barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Videre står det også at gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna


 Styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk


 Tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede


 Utvikle sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi variert uttrykk gjennom skapende virksomhet


 Opplever at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse

Gjennom arbeidet vårt med en slik utstilling mener vi at vi jobber bevisst nettopp med disse punktene.

Målsetting med prosjektet


I tillegg til ovennevnte punkter fra fagområdet kunst, kultur og kreativitet vil vi også trekke inn et punkt fra fagområdet ‘Nærmiljø og samfunn’, og ‘Natur, miljø og teknikk’


 Barnehagen skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst, kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt.


 Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: