facebook
Illustrasjonsfoto: Jan Inge Haga, Time kulturskole

Musikkvideo

I samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur kommer nå dette undervisningsopplegget i musikkfaget som kan brukes tverrfaglig med skriving. Dette undervisningsopplegget går ut på både å skrive tekst og komponere melodi. Videre skal elevene spille inn låten og lage musikkvideo til den.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

NORSK

 • Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder
 • Gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke noen av dem i egne tekster
 • Samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
 • Presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier

 

MUSIKK

Musisere

 • Bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter.
 • Velge uttrykk og formidlingsform i egen musisering og grunngi valgene.
 • Øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjanger med vekt på rytmisk musikk.
 • Bruke relevante faglige begreper i presentasjon av et arbeid med selvvalgt musikk.

 

Komponere

 • Bruke digitalt opptaksutstyr og musikkprogram til å manipulere lyd og sette sammen egne komposisjoner
 • Komponere har musikkopplevelse og musikalsk skaping som faglig fokus og omfatter skapende arbeid med musikk.

 

Lytte

 • Uttrykke og formidle refleksjon om musikk som kunst- og kulturuttrykk og som underholdnings- og forbruksvare.

 

Prosjektet er forankret i en eller flere grunnleggende ferdigheter. Les mer om ferdighetene i musikkfaget.

KUNST OG HÅNDVERK

Visuell kommunikasjon

 • I visuell kommunikasjon er praktisk skapende arbeid med todimensjonal form og digitale bildemedier vektlagt. 
 • Form, farge og komposisjon samt idéutvikling, problemløsning og symbolbehandling er sentrale emner i hovedområdet. Eksperimentering med visuelle virkemidler står sentralt i arbeid visuell kommunikasjon i ulike medier.


Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser
 • bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram
 • tegne bildemanus, redigere og manipulere enkle digitale opptak og vurdere bruk av egne virkemidler 
 • vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og dataspill
 • dokumentere eget arbeid i multimediepresentasjoner

 

 

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: