facebook
Vi tegner Ludde

LUDDE

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

"Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet."

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: