facebook
Sittemøbel

Hvor satt de?

Et prosjekt som gikk gjennom store deler av barnehageåret 2007-2008.Med bakgrunn i vårt nærmiljø, en undersøkelse om hvor de satt i gamle dager (hvor barn sitter), hva de satt på og litt om hvorfor de satt? Etterhvert knyttet opp mot sittemøbler i nære omgivelser og i vår barnehagehverdag, i tillegg har vi sett på stolen i Munchs bilde Døden i sykeværelset, hvor hans søster Sofie sitter i en spesiell stol.
Tema betraktet fra ulike synsvinkler og uttrykt gjennom tegning, maling,snekring, diktning og teater.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Prosjektet forankres i rammeplanens punkt 3.3 Kunst, kultur og kreativitet.

Kulturhistorien er viktig, så vi går ofte langt tilbake for å finne røttene/ utspringet til tema vi ønsker å lære mer om. Dette gjør det interessant for de voksne og det blir en god drivkraft til å ønske å formidle til barna. Når de voksne har tilstrekkelig faktakunnskap om temaet kan de begynne formidlingen til ungene som i forkant er gitt redskap til å bearbeide den kunnskapen de får.

Vi videreformidler faktakunnskap samtidig gjenskaper ungene det vi har snakket om eller opplevd gjennom hovedsakelig tegning, maling og verbal fortelling, men også gjennom teaterarbeid og til sist men ikke minst i frileken. For å kunne gjenskape faktakunnskap og opplevelser må de ha grunnleggende kjennskap til bruk av ord og tegne teknikker. All faktakunnskap og erfaring ungene kan få med ulike teknikker og materialer, hjelper dem også til å bli kreative. Det gir dem et spekter av valgmuligheter til eget uttrykk. Dette mener vi er i tråd med rammeplanen 3.3 hvor det bl.a. står: Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna utvikle sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet eller utvikle elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form, for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama.

Ved å starte et temaarbeid med utspring i kulturhistorien, får ungene kunnskap om sin egen kulturarv noe som gir dem et godt ståsted i forhold til å vite hvem de er og hvor de kommer fra. Vi mener at det igjen gir dem et grunnlag til å forstå og å være tollerang overfor andre barns kulturer og levemåte.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: