facebook

Vurdering for læring - Underveisvurdering

Hvordan tilpasse dialogen slik at hver enkelt elev får vokse faglig? Hvordan snu fokuset fra karakterorientering til vektlegging av hva elevene faktisk lærer? Formative vurderingen har mange muligheter når man arbeider i prosess og for eksempel med mappevurdering.

Kristine Norlander er for tiden avdelingsleder for DH og KDA ved Ås videregående skole, og nettverksleder for DH i Akershus fylkeskommune. Hun har tidligere arbeidet som faglærer i formgivings- og mediefag ved Nesodden videregående skole siden 1997. Norlander har holdt en rekke etterutdanningskurs om mobilfotografiet og smarttelefonen som skapende verktøy ved HiOA, Institutt for estetiske fag siden 2014. Faglærerutdannelse og master i formgiving, kunst og håndverk ved Høgskolen i Sørøst- Norge.

Marita Ivarsson Elverum er faglærer og fagkoordinator for DH og KDA ved Narvik videregående skole.Hun har 10 års erfaring fra grunnskole og 4 års erfaring fra videregående skole. Elverum har sin utdanning fra praktisk, estetisk faglærerutdanning i Tromsø. Sin master i formgiving, kunst og håndverk fag tok hun ved Høgskolen i Sørøst- Norge, der hun undersøkte utvidet tegning som en del av samtidstegningen. Marita har også sin egen kunstnerisk praksis innenfor tegning.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Filmene er relevant for:

Kunst og håndverk
Kunst, design og arkitektur
Design og håndverk  

Bilder:
Film: