facebook
Moodboard av Sofie Holmberg Kilde: https://no.pinterest.com

KDA Grønn arkitektur

I dette undervisningsopplegget bevisstgjøres elevene på hva grønn arkitektur og bærekraftig design er og kan være. Elevene gjør research og leser seg opp på emnet for å kunne besvare alle deler av oppdraget. Problemstillinger de må reflektere over er bl.a.: Hva må bygninger inneholde og hvordan må de fungere for å kunne defineres som grønn arkitektur?

Med utgangspunkt i elevenes nærområder, og de ulike miljøutfordringene der, skal eleven presentere noen forslag til grønn arkitektur. I prosessen jobber elevene både digitalt og analogt.

Undervisningsopplegget er utarbeidet for faget arkitektur og samfunn, et programfag til valg på utdanningsprogrammet kunst, design og arkitektur (KDA). Opplegget kan også brukes i design og arkitektur 3 på KDA.

Opplegget er utarbeidet av fagutvikler og lektor Trude Selnes v/Sandefjord videregående skole.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Miljø og klima, eleven skal kunne

* beskrive og eksemplifisere bærekraftige løsninger i arkitekturen

* gjøre greie for hvordan miljø- og klimautfordringer vil stille nye krav til eksisterende og framtidige utbygginger

* visualisere og gjøre greie for hvordan klimaendringer og værfenomen som ekstremvær, havstiging og flom kan utfordre stedet og landskapet

* bruke tegning og digitale verktøy for å belyse lokale miljøutfordringer

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: