facebook

Å lage rom til lyden

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Gjennom prosjektet « Å lage rom til lyden» har barns medvirkning vært i tråd med rammeplanen. Med å synliggjøre dette, siterer vi her tekst med utdrag fra rammeplanen.

Barns følelsesmessige uttrykk skal bli tatt på alvor. Barn må støttes til å undres å stille spørsmål. De må oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og møte anerkjennelse for sine uttrykk.Barnehagen må gi rom for barns ulike perspektiver og vise respekt for deres intensjoner og opplevelsesverden (Rammeplanen).

Prosjektbeskrivelse:
Film: