facebook
Sanseinntrykk

Er alle engler hvite?

Barnehagen er kompetansebarnehage innenfor ”Den kulturelle Bæremeisen ”i Bergen Kommune. Våre satsningsområder er "Natur, Kunst og Kultur". Vi arbeider inspirert av Reggio Emilia barnehagenes filosofi. Vi har jobbet utifra overnevnte profil siden barnehagens oppstart i 2006. Vi har blant annet årlig et stort felles kunstprosjekt i barnehagen vår, med innleid kunstner etterfulgt av en stor kunstutstilling. Vi jobber mye med pedagogisk dokumentasjon for å kunne forbedre vår praksis og være en barnehage i endring og utvikling. Prosjektet "Er alle engler hvite" var et stort fellesprosjekt for hele barnehagen. Prosjektet omfattet barnehagens fire avdelinger og hele personalgruppen, 60 barn og 14 voksne. Vi startet prosjektet med at alle barna tok med seg et fravokst klesplagg til barnehagen, prosessene videre var mange. I tillegg til fellesutrykket, en stor engel i tekstil, som ble til i samarbeid med kunstner, Anne Knudsen, har alle avdelingene arbeidet med ulike utrykk. Skisser av engler og barnas tanker om engler, installasjonen Engleland av is, sanseinntrykk og endringer i det fysiske miljø, drama konvensjoner, performance , individuelle engler i tekstil og "hverdagsengler".

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

I arbeid med prosjektet har vi hatt en tverrfaglig og prosessorientert tilnærming. Prosjektet har forankring i flere av rammeplanens fagområder. Hovedvekten har vært på fagområdene: 3.3 Kunst, kultur og kreativitet, samt 3.5 Etikk, religion og filosofi. Personalet har hatt spesielt fokus på følgende: * Å løfte frem det kompetente barnet. * Barnas medvirkning, ved at barnas perspektiver har vært bærende i dette prosjektet. *Fokus på enkeltindividets rett til egne perspektiver og egne opplevelse. * Gjennom blant annet arbeid med skisser og tekstil har barna fått uttrykke seg fritt og fått muligheter til å eksperimentere med materiell og teknikk. *Gjenbruksaspektet, miljø¸ og bærekraftig utvikling.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: