facebook

DH Bærekraftig undervisning - produkt fra vugge til grav

Undervisningsopplegget er utarbeidet av Melanie Merz, faglærer i naturfag og matematikk ved Bodin videregående og maritime fagskole i samarbeid med Marte Henriksen, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Just Fashion ved Marte Djupesland og Marthe Næstby har bidratt med utfyllende svar på produktundersøkelsen, sammen med Marianne Texmo fra Gigeseat.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Produksjon

- Begrunne valg av produkt og arbeidsprosess i forhold til ulike interesser og samfunnets behov for produkter og tjenester

Kvalitet og dokumentasjon

- Gjennomføre enkle undersøkelser og vurderinger av behov for håndverksprodukter og tjenester i markedet

- Reflektere over og vurdere eget og andres arbeider som grunnlag for å tolke trender og finne fram til egne utviklingsbehov.

- Bruke digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid i tråd med yrkesmessige behov

Naturfag:

-Kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster

-Gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: