facebook

DH Bærekraftig undervisning - produkt fra vugge til grav

Undervisningsopplegget er utarbeidet av Melanie Merz, Naturfaglærer og Mattematikklærer ved Bodin videregående og maritime fagskole. I samarbeid med Formgivingslærer Marte Henriksen, sammen har de prosjektet «Grønn livslyst»

Just Fashion ved Marte Djupesland og Marthe Næstby har bidratt med utfyllende svar på produktundersøkelsen, sammen med Marianne Texmo fra Gigeseat.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Design og handtverk:

Produksjon:

-Begrunne valg av produkt og arbeidsprosess i forhold til ulike interesser og samfunnets behov for produkter og tjenester

Kvalitet og dokumentasjon

-Beskrive kultur- og håndverkshistorie, tradisjoner, organisering og særpreg i noen yrker innen design og håndverk

- Reflektere over og vurdere eget og andres arbeider som grunnlag for å tolke trender og finne fram til egne utviklingsbehov.

Naturfag:

-Kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster

-Gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: