facebook

STOMP på 3 skoletimer

Bertil Bertelsen er musikklærer ved Alstad Ungdomsskole. I dette undervisningsopplegget  viser vi hvordan man med enkle metoder kan få til en god og praktisk undervisning i musikkfaget  ved å bruke egen kropp og vanlige gjenstander man omgås med daglig til å skape musikk.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Komponere:

• notere egenprodusert musikk ved hjelp av grafisk eller tradisjonell notasjon

Lytte

• uttrykke og formidle refleksjon om musikk som kunst- og kulturuttrykk og som underholdnings- og forbruksvare

Musisere

• bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter
• velge uttrykk og formidlingsform i egen musisering og grunngi valgene
• øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk
• bruke relevante faglige begreper i presentasjon av et arbeid med selvvalgt musikk

Prosjektet er forankret i en eller flere grunnleggende ferdigheter. Les mer om ferdighetene i musikkfaget.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: