facebook
bilde 1

Skapende ulikhet

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

I relasjon til fagområdet Kunst, kultur og kreativitet har vi arbeidet med at barna skulle få mulighet til å oppleve en bredde i kunstneriske uttrykk samt mulighet for å bearbeide inntrykk og integrere dette i eget kunstnerisk uttrykk. VI Har forsøkt gjennom prosjektet å skape fortrolighet med og tilhørighet til maleri og tegning som kunstnerisk uttrykksform. Vi har i tråd med fagområdet tilrettelagt for at barna skal kunne utvikle sin følsomhet til å iaktta, lytte og uttrykke seg gjennom møter med maleri, foto og tegning. Vi har forsøkt å styrke barnas personlige uttrykk gjennom å løfte det frem i felleskapet i en felles glede og undring over de unike og ulike uttrykkene som finnes i barnegruppa vår. Vi har brukt formingsvirksomhet som en arena for å skape samhørighet, respekt og forståelse for hverandres ulike måter å være/gjøre i verden på. Og med vektleggingen av ulikhet tilrettelagt for barnas bruk av skapende tenkning, skaperglede og fantasi jamfør Rammeplanen s. 38.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: