facebook

Jubileumsfest med Emil og Pippi

Pilotprosjektet KOM!Barnehage hadde som mål å finne gode samarbeidsmodeller mellom kulturskole og barnehage. I tilegg ønsket vi å høyne kvaliteten på de estetiske fagene i barnehagen. Dette lyktes vi med gjennom KOM prosjektet. Jubileumsforestillinga med Emil og Pippi er et eksempel på hvordan vi har videreført dette samarbeidet etter at prosjektet var avsluttet.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

I kulturbarnehagen Ålen barnehage jobber vi tverrfaglig slik at fagområdene hele tiden vil være til stede og gli over i hverandre. Vi har hovedfokus på de estetiske fagene, drama, musikk og forming.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: