facebook

Prosjekt trollskulptur

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. (Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold, 4. ledd).Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å utrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet.

(Rammeplanen 2011. Fagområdet 3.3 Kunst kultur og kreativitet s. 42).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: