facebook

Indianerne kommer!

I sommerbarnehagen malte vi barna i ansiktet fra tid til annen. En ting som både gutter og jenter ville være var indianer! Vi identifiserte flere verdier som barnehagen delte med indianerne og som vi ville formidle til dem: Vern og respekt for natur; en kreativitet som bruker alt som finnes i naturen og et rikt, skapende miljø som berører alle sansene. Vi ville gi barna så mange estetiske opplevelser som mulig ved å bruke flere teknikker og ulike materialer.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Et av barndommens særpreg er samspill i lek, der initiativ, fantasi og engasjement vil kunne finne sted. Barn undrer seg og stiller spørsmål, søker opplevelser og gjør erfaringer på egne læringsarenaer (Rammeplanen 2006; s.12). Alle fagområder er brukt i prosjektet. "Kommunikasjon, språk og tekst" gjennom litteratur og fortellinger, "kropp, bevegelse og helse" gjennom lek og dans, "kunst, kultur og kreativite"t gjennom forming og undring, "natur, miljø og teknikk" og "etikk" gjennom kunnskap og respekt for naturen, "nærmiljø og samfunn" med å bruke turområder i prosjekt og "antall, rom og form" med å planlegge og bygge en ”landsby” i skogen.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: