facebook

KDA Plakat og komposisjonsprinsipper

Elevene kan lage plakater på papir, men også digitalt -på nettsider og sosiale plattformer som Facebook og Instagram

Bildeeksemplene her hentet fra oppgaven lærerstudenter ved Nord universitet fikk: å lage plakater med ulike fagbegrep fra norskfaget i programmet Publisher. Plakaten skulle de skrive ut og presentere muntlig med begrunnelser for valg av komposisjon, farge og font.

Undervisningsopplegget er utarbeidet ved kunst og-kultursenteret av Marte Henriksen i samarbeid med Stipendiat Marit Krogtoft som hadde ansvar for norskundervisningen med lærerstudentene. Plakatoppgaven kan tilpasses til flere nivåer og tema. Komposisjonsplakatene er laget av Marte Henriksen, KKS. Studentarbeid er gjengitt med tillatelse. Publisert: November 2016  

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kunst og visuelle verkemiddel 1

Visuelle virkemiddell 1

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • kjenne til ulike komposisjonsprinsipper og anvende disse i egne arbeid
  • kjenne til fagterminologi og bruke fagbegreper knyttet til arbeid med visuelle virkemidler, materialer og teknikker

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: