facebook
Foto: Sandsli barnehage/KKS

Hallo – din sko! Arbeid med gjenbruk i kunst og handverk

Undervisningsopplegget "Hallo - din sko!" er et eksempel på hvordan et samarbeidsprosjekt i barnehagen mellom pedagoger og kunstarkitekt Andrè Marandon kan inspirere til arbeid med temaene og fagene gjenbruk, kunst og håndverk, drama og norsk på småtrinnet i grunnskolen: 1. - 2. trinn. I gjennomføringen av opplegget tar læreren utgangspunkt i gjenbruk av gamle sko og gir det en kunstnerisk vinkling ved at elevene skaper sine egne, personlige sko gjennom utsmykning og språklek. Det er en fordel om elevene har vært gjennom den første lese- og skriveopplæringen.

Omfang: Ca. 6 undervisningstimer eller som et prosjektarbeid over lengre tid

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Forankring i læreplanen

Kompetansemål i kunst og handverk

• Uttrykke egne opplevelser gjennom tegning
• Lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og flette
• Bruke dekorative elementer fra kunst og kunsthåndverk i egne arbeider

Kompetansemål i norsk

• Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler
• Lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem
• Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord
• Sette ord på egne følelser og meninger
• Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: