facebook
Foto: Ytrebygda barnehage/KKS

Rytmos på klangsafari - Språkopplæring av flyktningebarn

I Rytmos på klangsafari ser vi hvordan undervisning med hjelp av lek, musikk og det nonverbale språket kan hjelpe flyktningebarn til å tilnærme seg det norske språket. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt undervisning rettet mot flyktningebarn i barnehage, skole og andre institusjoner på bakgrunn av et prosjektarbeid utført av Ytrebygda barnehage i Bergen kommune.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Opplegget er ikke direkte forankret til læreplan og kompetansemål da det kan brukes både i barnehage, skole og ved andre institusjoner som arbeider med de yngste flyktningebarna. Det vil derimot ikke by på utfordringer å finne områder i både rammeplan for barnehager og kompetansemål i læreplanen for blant annet fagene norsk og musikk, som kan favne opplegget.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: