facebook

Trollfjell her Nord

Vågønes musikk- og friluftsbarnehage har som en del av prosjektet Bodøpiloten jobbet med drama, og har i den forbindelse hatt et samarbeid med dramaturg Ida Jørgensen fra Bodø kulturskole. Hun har gjennom høsten 2013 og våren 2014 vært i barnehagen for å dele sin kunnskap og gi inspirasjon om hvordan man kan jobbe med drama sammen med barna. Fokus for prosjektarbeidet var eventyret «Trollfjell her nord».

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kommunikasjon, språk og tekst

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna (…)

  • leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord 

  • møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer 

  • opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale 

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.  (…) I arbeid med fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering. Barnehagen må legge til rette for og videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: