facebook

Trollfjell her Nord

Vågønes musikk- og friluftsbarnehage har som en del av Bodøpiloten jobbet med drama, og har i den forbindelse hatt et samarbeid med dramaturg Ida Jørgensen fra Bodø kulturskole. Hun har gjennom høsten 2013 og våren 2014 vært i barnehagen for å dele sin kunnskap og gi inspirasjon om hvordan man kan jobbe med drama sammen med barna. Tiden hun har brukt har til sammen vært tilsvarende en uke i 100% stilling. Høsten 2013 var tilegnet avdelingen med barn 3-6 år og våren 2014 tilegnet avdelingen med barn 0-3 år.

Vågønes barnehage har dramatisering sentralt både som satsingsområde fra før av og i pilotprosjektet, og har det som en naturlig del av barnehagehverdagen. Barnehagen ønsker å gripe tak i det spontane i hverdagen, og være lekende voksne sammen med barna. 

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

3.3 Kunst, kultur og kreativitet.

Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur, og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser (s. 36).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: