facebook

Kulturkarusell

I kommunedelplan for skole har Steinkjer kommune slått fast at Kulturskolens kompetanse innen kulturfag i større grad skal brukes i samarbeid med grunnskolens aktører I denne sammenheng har barn i førskolealder ved Sannan barnehage vært ei viktig målgruppe. Hver fredag høst 2009, vår 2010 og høst 2010 har de 13 skolestarterne fått tatt del i kulturelle aktiviteter som musikk, sang, kunst og håndverk. Dette gjennom prosjekt Kulturkarusellen som er et samarbeid mellom Steinkjer musikk og kulturskole og Sannan barnehage

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Rammeplan for barnehager sier at alle barn som går i barnehagen, skal ha et tilbud innenfor fagområdet 3.3 kunst, kultur og kreativitet. Meningen er at alle barn skal ha et fortrolig forhold til kunst og kultur og at de skal ha tilhørighet til kulturelle uttrykksformer. I Sannan barnehage, har vi tatt dette på alvor og sørget for en estetisk dimensjon i det fysiske miljøet. Vår visjon i arbeidet med barna er; at "Leik er glede og læringens redskap".

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: