facebook

FORSKNING

Her finner du forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for kunst- og kulturfag i barnehage og skole.

Søk og registrer forskning:

Cristin  https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/default?la=no (Current Research Information System in Norway) er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og UH-sektoren.

Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) samler kvalitetsvurdert skandinavisk forskning om barn i alderen 0-6 år i barnehage. http://www.nb-ecec.org/skandinavisk-forskning-pa-dagtilbudsomradet-no?set_language=no

Forskningsrådet http://www.forskningsradet.no/no/Forsiden/1173185591033 er eit nasjonalt forskingsstrategisk og forskingsfinansierande organ. Det er ein viktig forskingspolitisk rådgivar for Regjeringa, departementa og andre sentrale institusjonar og miljø med tilknyting til forsking og utvikling (FoU)

NSD -  Database for statistikk i høgere utdanning
Register over vitenskapelige publiseringskanaler Oversikt over autoriserte publiseringskanaler (tidsskrifter, serier og forlag). Dette er utgangspunktet for vitenskapelige publiseringer som gir uttelling i finansieringssystemet. På denne siden kan du søke i registeret.