facebook

SØKNADSKRITERIER

KLINK! skal gå til to skoler som hver arbeider godt og helhetlig med kunst, kultur og kreativitet i skolehverdagen. I denne sammenhengen defineres helhetlig arbeid som en gjennomgående satsning på de estetiske fagene i skolen. Innenfor kreativitet vektlegges nytenkning og fornyelse i måten man arbeider med de estetiske fagene, og bruk av kreativitet som metode for å stimulere til læring i andre fag. Det kan være undervisning innenfor entreprenørskap, nyere teknologi, nye arbeidsmetoder og lignende.

 

Søknadsmomenter som vektlegges:

  • Søknaden må være forankret på ledelsesnivå, hos rektor.
  • Arbeidsmetoder og prosjekter bør være overførbare til andre skoler.
  • Læreplanens kompetansemål innenfor kunst- og kulturfagene skal være godt forankret.
  • Skolene skal vise at de arbeider godt med de estetiske fagene som selvstendige fag i skolen.
  • Tverrfaglig samarbeid hvor de estetiske fagene og basisfagene kan styrke hverandre, og som viser hvordan elevene tar i bruk ulike sider av seg selv i opplæringen.
  • Det er en fordel om skolen tar i bruk kulturskolen, lokale museer, gallerier, kunstnere eller musikere og det frivillige kulturlivet som del i satsningen på de estetiske fagene.

 

For mer informasjon om prisen eller søknadsprosessen, kontakt Vigdis Blaker, tiltaksansvarlig, på vbl@uin eller 75 51 75 73