facebook

KLINK!  - NASJONAL PRIS FOR KREATIV LÆRING I GRUNNSKOLEN

KLINK! var en satsning fra KKS for å synliggjøre gode praktiske eksempler på helhetlig arbeid med kunst- og kulturfagene i grunnskolen, og ble gitt ut for første gang i 2012. Prisen ble delt ut til en barneskole og en ungdomsskole.

"KLINK! skal gå til skoler som hver arbeider godt og helhetlig med kunst, kultur og kreativitet i skolehverdagen. I denne sammenhengen defineres helhetlig arbeid som en gjennomgående satsning på de estetiske fagene i skolen. Innenfor kreativitet vektlegges nytenkning og fornyelse i måten man arbeider med de estetiske fagene, og bruk av kreativitet som metode for å stimulere til læring i andre fag. Det kan være undervisning innenfor entreprenørskap, nyere teknologi, nye arbeidsmetoder og lignende."

Vinnerskolene mottok 20 000 kr for å styrke det videre arbeidet med kunst- og kulturfagene, og et kunstverk laget spesifikt til KLINK!

Vinnerskoler i 2012 var Gosen skole i Stavanger og Stavsberg skole i Ringsaker.

Presentasjon av vinnerskolene kan lastes ned her