facebook

Språkløyper - musikk (video 2 av 4)

I denne filmen presenteret professor Rune Mathisen ved Nord universitet sitt perspektiv på de grunnleggende ferdighetenes rolle i musikkfaget i grunnskolen.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Vi har i samarbeid med Lesesenteret og Skrivesenteret laget en språkpakke i musikkfaget for Språkløyper. Språkløyper er en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving igangsatt av Kunnskapsdepartementet. Strategien gjelder både barnehage, barnetrinn, ungdomstrinn og videregående skole, og er slik sett unik i norsk sammenheng. I barnehage er målgruppen hele personalet, i skole er den lærere i alle fag.

Språkpakken i musikk legger opp til refleksjon rundt tekster, filmer og gir eksempler fra praksisfeltet. Pakken henvender seg til musikklæreren og er helt gratis. Tanken bak denne ressursen er at den kan brukes som intern kompetanseheving i grunnskolen. Vi vet at mange musikklærere er alene om å undervise i dette faget på sin skole og pakken tar hensyn til dette. Vi oppfordrer likevel til å reflektere rundt de ulike elementene i pakken sammen med andre lærere, da det i spenneningen mellom fag kan oppstå gode refleksjoner og i neste rekke kanskje et samarbeid.  

Språkløype i musikk. Du finner pakken ved å følge denne lenken.

Dette er video nr. 2 av totalt 4 vidoer som er knytte til denne kompetanseutviklingspakken.

Du finner de fire videoene som er knyttet opp til pakken i musikk på vår youtube-kanal ved å trykke på denne lenken.

Tekstdokument:
Bilder:
Film: