facebook

VURDERING: Fagrelevante kjennetegn i kunst og håndverk

I Fagrelevante kjennetegn i kunst og håndverk diskuterer Eva Lutnæs, postdoktor ved Institutt for estetiske fag, OsloMet, hvordan læreren kan utvikle relevante kjennetegn på måloppnåelse i faget i kunst og håndverk. Lutnæs kommer også inn på vurdering av kreativitet og spør: Hvordan definere kjennetegn for kreativitet?

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

I presentasjonen tar Lutnæs utgagnspunkt i læreplan for faget kunst og håndverk.

Innholdet er likevel aktuelt og relevant for  programområde for kunst, design og arkitektur og for design og håndverk i videregående opplæring.

Bilder:
Film: