facebook

VURDERING: Faglig progresjon i kunst og håndverk

I Faglig progresjon og sammenhenger på tvers av verkstedsperioder i faget kunst og håndverk tegner Eva Lutnæs, postdoktor ved Institutt for estetiske fag, OsloMet, opp fire pilarer på tvers av verkstedperioder og kompetansemål: Håndverk -  ideutvikling -  visuelle virkemidler - presentasjon og vurdering.

Pilarene danner grunnlag for vurdering i de fire hovedområdene i faget (visuell kommunikasjon, design, kunst og arkitektur). Lutnæs presenterer en modell for å identifisere, snakke om og vurdere kvalitet i elevers skapende arbeid. Modellen er et mer fleksibelt verktøy enn de rigide vurderingsskjemaene som elevene skal krysse av på.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

I presentasjonen tar Lutnæs utgagnspunkt i læreplan for faget kunst og håndverk.

Innholdet er likevel aktuelt og relevant for  programområde for kunst, design og arkitektur og for design og håndverk i videregående opplæring.

Bilder:
Film: