facebook

Novelle - drama som metode i norsk

Hovedmålet med undervisningsopplegget er å skape interesse for og innsikt i novelle som litterær sjanger. Delmålene er at elevene skal lære å bruke drama som metode i utforskning av et tema og finne sjangerkjennetegn i novellen «Gutten». På denne måten får elevene et verktøy som de kan bruke når de senere skal analysere litterære tekster.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Norsk
Vg1
Muntlig kommunikasjon:
Lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
Bruke norskfaglige kunnskaper og begreper i samtaler om tekst og språk
Mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner

Skriftlig kommunikasjon:
Skrive kreative tekster på hovedmål og sidemål med bruk av ulike språklige virkemidler

Språk, litteratur og kultur
Gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har
Tolke og vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål i sammensatte tekster

Tekstdokument:
Bilder: