facebook

Å kunne skrive i musikk og kunst og håndverk

Det tradisjonelle skriftspråket med bokstaver finner du også i musikk og kunst og håndverksundervisningen. Men er det alt som skal til for å kunne skrive i disse fagene? Denne filmen viser noen eksempler på hvordan man kan ta i bruk varierte skrivemetoder i undervisningen.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Tekstdokument:
Bilder:
Film: