facebook

Arkitektur overalt

Gjennom heftet introduseres man for åtte tema som man kan fordype seg i når man skal jobbe med arkitektur med barnehagebarn. Temaene er satt i en rekkefølge som bygger på hverandre, men man kan også velge å gå inn i temaene slik man ønsker. Gjennom heftet setter vi søkelys på arkitektur som utgangspunkt for helhetlig læring.

På denne siden finner du i tilleg til heftet en liste med nyttige lenker der man kan finne inspirasjon, formidlingstilbud og konkrete opplegg.

Innholdet i heftet dekker alle fagområder og mange mål i rammeplanen. Heftet er testet ut i utvalgte barnehager.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Denne ressursen dekker alle fagområdene i rammeplanen. Ved å se på temaet som omhandler målestokk jobber man med størrelse (Antall, rom og form), og bruker samtidig begreper som beskriver størrelse (Kommunikasjon, språk og tekst). Konstruksjon belyser hvordan tyngdekraften fungerer (Natur, miljø og teknologi) og barna kan erfare det med enkle øvelser der kroppen fungerer som en konstruksjon (Kropp, bevegelse, mat og helse). Det er eksempler på hvordan hus i nærmiljøet  og i andre land (Nærmiljø og samfunn) er bygget skaper man rom for undring og gode samtaler (Etikk, religion og filosofi). Dette er noen enkle eksempler på hvordan jobber helhetlig med rammeplanen gjennom et prosjekt som Arkitektur overalt.

Tekstdokument:
Bilder: