facebook

NYTTIGE LENKER

Ungdomstrinn i utvikling

Utdanningsdirektoratets nettsider for ungdomstrinn i utvikling

Utdanningsdirektoratets nettsider for valgfag

Her finner du læreplanene, veiledninger og annen informasjon for valgfagene som er fastsatt.

Ressurser for lærere på ungdomstrinnet

På denne siden finner du som er lærer på ungdomstrinnet ressurser som kan støtte deg i å gjøre undervisningen din mer praktisk, variert og motiverende.

Lærer- og nettressurser fra Nynorsksenteret

Nettressursar i musikk fra Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa. (Nynorsksenteret)

Nynorsksenteret er eit nasjonalt ressurssenter for nynorsk i grunnopplæringa og barnehagen, og legg vekt på å utvikle metodar og arbeidsmåtar som kan vere med på å skape språkkompetanse og motivere for arbeid med nynorsk. Gode røynsler skal systematiserast, prøvast ut og spreiast gjennom kurs, seminar, skriftleg materiale og via vevsida vår. Senteret vart skipa 1. januar 2005.

Nyttige tips til musikkundervisningen - Musikk i skolen

Musikklærerrommet er en gruppe med Oslo-baserte musikklærere som jobber i ulike grunnskoler over hele byen. Annenhver måned eller oftere møtes de for å drøfte og gi tilbakemeldinger på virksomheten til Musikk i Skolen, i tillegg til å jobbe med musikkfaglige problemstillinger. Prosjektet er initiert av Musikk i Skolen

Fag og læreplan for grunnskolen

Lenke til Utdanningsdirektoratet

Skriving i praktiske og estetiske fag - en ressurs fra Skrivesenteret

Skolemix

En dansk inspirasjonsside til samarbeidsprosjekter mellom skole og kulturskole. Her finner du metorer, materialer og kurs

Illustrasjonsfoto: Finn Vaaga
Foto: Finn Vaaga