facebook

LENKER

  • Utdanningsdirektoratet: Ungdomstrinn i utvikling

Utdanningsdirektoratets nettsider for ungdomstrinn i utvikling

  • Nynorsksenteret

Lærer- og nettressurser fra Nynorsksenteret

  • Musikklærerrommet

Nyttige tips til musikkundervisningen - Musikk i skolen

  • Skrivesenteret
Skriving i praktiske og estetiske fag - en ressurs fra Skrivesenteret

  • Skolemix

Skolemix
En dansk inspirasjonsside til samarbeidsprosjekter mellom skole og kulturskole. Her finner du metoder, materialer og kurs.

Illustrasjonsfoto: Finn Vaaga

Foto: Finn Vaaga