facebook

Ta i bruk den nære kunsten

 

Duodji i grunnskolen

     

Ta i bruk den nære kunsten

Hvilke kunstverk finnes på din skole, og hvordan
kan kunsten få sin naturlige plass både i
skolebygningen og i undervisningen?

 

 Duodji i grunnskolen

Veiledningshefte med praktiske eksempler på duodji i
kunst og håndverk, norsk læreplan: 1.-7. trinn.
Utarbeidet i samarbeid med RiddoDuottarMuseat.

     
Arts and Cultural Education in Norway   Norsk sammendrag 
       

Arts and Cultural Education in Norway

Kartlegging gjennomført av Professor
Anne Bamford på oppdrag av KKS

  Kunst- og kulturopplæring i Norge

Norsk sammendrag av kartleggingen
"Arts and Cultural Education in Norway"

     
Kunnskapsdepartementet    Strategi for ungdomstrinnet
     

Stortingsmelding 22 (2010-2011)

Motivasjon - mestring - muligheter

     

Strategi for  ungdomstrinnet

Motivasjon og mestsring for bedre læring

     
     Muligheter og utfordringer for kunstfagene i opplæringen
     

Bedre vurdering i kunstfagene

En KKSrapport som er både informativ og inspirerende
til bevisstgjøring om eget arbeid med vurdering innenfor
lærerutdanningen. 

 

Muligheter og utfordringer for
kunstfagene i opplæringen

En KKSrapport som tar for seg grunnskolens 1.-10. trinn og
ser på muligheter og sentrale utfordringer for estetiske
fag og estetiske læreprosesser.

     
Partnerskapsavtaler    Etter- og videreutdanning
     

Partnerskapsavtaler

Rapporten ønsker å vise eksempler på godt samarbeid mellom
skoler og ulike kunst- og kulturaktører.

 

Etter- og videretudannelse for pedagogisk

personale innen estetiske fag

Dette er en situasjonsbeskrivelse fra Nettverk for estetiske
fag basert på innsamlet materiale, diskusjoner og erfaringsutveksling
i løpet av 2008.