facebook

Kurs og konferanser

Her vil du finne oversikt over kurs og konferanser senteret tilbyr.

 

2018

 

24.januar Gardermoen / 7.mars, Bodø 
Barnehagekonferansen 2018: "Sammenheng - for barnets beste"

2017

15. november 2017, Drammen
RAMMEPLANKONFERANSE OM KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

14. september 2017, Bodø
KKS 10 år Fagdag: Kunst og kultur - demokrati og dannelse

2016

13. oktober 2016 Tromsø 
KUNST- OG KULTURFAG – TILPASSET OPPLÆRING

2015

11.-12.november 2015, Kristiansand
SamBa 2015 

Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektor

2014

SamBa 2014

2012

Oppfølging av kartleggingen "Arts- and cultural education in Norway"

  

2011

Friske fraspark *

Kaleidoskop *

  • Ringvirkninger av strategiplanen "Skapende læring for kunst og kultur i opplæringen 2007-2010"

 

2010

Bodøkonferansen 2010 - Kreative og entrepenørielle læreprosesser lærerutdanningene 

 

Gylne øyeblikk kan flytte fjell - barnehage og skole som kunst- og kulturarena.

 

Kreativt verksted i dans og kroppsøving, Tromsø

Kreativt verksted i dans og kroppsøving, Oslo

Musikk i matematikk og kunst i teknologi;Bodø*, Oslo*, Stavanger*, Bergen*, Trondheim, Tromsø*

Leselystaksjonen

"Min mors hemmelighet"

Tekin

"Min mors hemmelighet"2009  

"Kreativt verksted " i dans ogkroppsøving, Bodø

Kurs " Sangboka "Sang i Norge" AVLYST

Nasjonal seminarrekke

  • beskrivelse**

Hamsunskurs, 21. sep. 2009

 

Prosjekter

Her vil du finne en oversikt over prosjekter senteret arbeider med  

Nasjonal Seminarrekke

 

Samling i nettverk for estetiske fag

 

Tekin

Forskningsdagene

Hamsunkurs 

Hamsunkurs