facebook
05.06.12

Lærelyst og leseglede i skolebiblioteket

Erfaringskonferanse i program for skolebibliotekutvikling

 www.skolebibliotek.uia.no

09.00 - 09.15 Åpning ved seniorrådgiver Ellen Sundt og seniorrådgiver Eva Mimmi Lund, Utdanningsdirektoratet

09.15 - 10.00 Ressursskolene i Program for skolebibliotekutvikling, ved Siri Ingvaldsen, faglig leder.

10.00 - 10.15 Pause

10.15 - 10.45 Informasjonskompetanse i fokus, ved skolebibliotekar Lene Andersen Gott, Vågå ungdomsskule.

Prosjekt: Skolebiblioteket på Vågå ungdomsskule er godt forankret fysisk og organisatorisk. En ståstedsanalyse i 2011 viste imidlertid behov for større satsing på informasjonskompetanse. Bibliotekprosjektet handler om å gi elever og lærere trening i bruk av ulike læringsressurser.

10.45 - 11.15 Skulebiblioteket og lærarar – pådrivarar for å gi elevane ei god leseutvikling, ved rektor Jone Siqveland, Lye skule.

Prosjekt: Lærerne skal få økt kompetanse i å veilede elevene til å velge bøker som utvikler leseferdighetene på en best mulig måte, og som gjør dem godt rustet til å nå målene i læreplanen.

11.15 – 12.15 Lunsj

12.15 – 13. 101 måter å lese leseleksa på – om lesing, lesebestillinger og tekstvalg, ved dosent Kåre Kverndokken, Høgskolen i Vestfold.

Dosent i norskdidaktikk Kåre Kverndokken er en av landets fremste forfattere av lærebøker om leseopplæring. Han er opptatt av å vise hvordan en variert og gjennomførlig lesemetodikk kan forankres faglig.

13.15 – 13.30 Pause

13.30 – 14.00 Levende tekst på digital form, ved skolebibliotekar Liv Norum, Skjelnan skole.

Prosjekt: Elevene leser inn tekster, også tekster de har skrevet selv. Lydfilene gjøres tilgjengelige for lærere, foreldre og elever via skolens katalogprogram, og brukes aktivt i leseopplæringen.

14.00 - 14.30 Leseambassadører - elever som ressurs i skolebiblioteket, ved skolebibliotekar Magni Romfo og leseambassadører, Åsheim ungdomsskole. 

Prosjekt: Åsheim undomsskole er mottaksskole for minoritetsspråklige elever, og skolebiblioteket driver samlingsoppbygging og litteraturformidling for en sammensatt elevgruppe. Noen elever har oppdrag som leseambassadører.

14.30 – 15.00 Kaffepause og tid til å se på utstillingen om ressursskolene i myldrehallen

15.00 - 15.30 Bibliotekprosjektets plass i skoleutviklingen – rektors rolle, ved rektor Gunvor Alderslyst, Gjettum ungdomsskole

15.30 – 15.45 Avslutning