facebook

RESSURSER FOR FLYKTNINGER OG NYANKOMNE I BARNEHAGE
 

 

Nyankomne i barnehage

«Den første tiden er det mye nytt barnet møter, og det er viktig å skape tillit og tilknytning til nye barn og voksne i barnehagen. Å gi barna mulighet til å uttrykke seg gjennom lek, drama, tegning, sang og musikk kan bidra til at barnet opplever glede her og nå, og kan være en inngang til språklig og sosial inkludering. Det krever ikke språklige ferdigheter, barna får gjøre ting sammen med andre barn og oppleve mestring.»

Nyankomne i barnehage  

Artikkel laget av kunst- og kultursenteret i samarbeid med NAFO om arbeid med de estetiske fagene og nyankomne i barnehage.

     
Musikkskog  

Musikkskogen 

Dette er et prosjekt gjennomført av Bjerkhaug barnehage i Bodø. Ressursen er videreutviklet for å tilpasses barn som bor i asylmottak og nyankomne i barnehager. Ressursen har fokus på bruk av musikk og sang, samt natur og uteliv.

Les mer om Musikkskogen

     
   
Ressurser utviklet for barn i skolealder